pl.grants wprowadza na rynek nową usługę – Inkubator innowacji. Inkubator będzie służył wdrażaniu na rynek pomysłów technologicznych, w tym projektów wysokiego ryzyka. Będziemy szukać często szalonych projektów, obarczonych wysokim ryzykiem, ale wysoką stopą zwrotu, gdzie pomysłodawcy często są przestraszeni swoim pomysłem  boją się samodzielnie zainwestować w nie swoje pieniądze oraz czas do momentu zdobycia funduszy na przeprowadzenie badań weryfikujących wykonalność projektów.

Zgodnie z przyjętą nową strategią rozwoju. W projektach tych pl.grants będzie angażował się nie tylko w pozyskiwaniu dotacji, ale na wszystkich etapach badać, tworzenia produktu i komercjalizacji, stając się w ten sposób spółką technologiczną. Aktualnie w formule inkubatora rozwijane są 4 projekty, o których, mamy nadzieję, niedługo szerzej usłyszycie.

0
Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *