Regulamin Losowania nagrody dla uczestników szkoleń

§ 1. Organizator Losowania

1. Organizatorem Losowania jest firma pl.grants Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Noskowskiego 10 m. 29 02-746 Warszawa.

§ 2. Nagrody rzeczowe.

1. Sponsor firma Elocity Sp. z o.o. (https://www.elo.city/) ufundowała 1 nagrodę rzeczową – Hulajnogę Denver do rozlosowania dla uczestników szkoleń na Targach Światło 2019 oraz Elektrotechnika 2019, którzy wypełnią ankietę dotyczącą szkoleń.

§ 3. Warunki wzięcia udziału w losowaniu.

1. W losowaniu biorą udział wszyscy uczestnicy szkoleń, którzy:
a) wypełnili ankietę dla uczestników szkoleń w czasie trwania Targów w formie papierowej lub wypełnili ankietę dostępną na stronie https://lightfair.pl/szkolenia19/ w czasie trwania Targów lub do końca dnia 21.03.2019 r.
b) w ankiecie podali prawidłowy adres email umożliwiający kontakt.
c) nie są pracownikami Organizatora Targów, pracownikami Organizatora losowania lub członkami komisji losującej.
d) każdy uczestnik może wziąć udział w losowaniu tylko 1 raz niezależnie od liczby wypełnionych ankiet.

§ 4. Warunki wzięcia udziału w losowaniu.
1. W skład komisji losującej będzie wchodzić 2 reprezentantów organizatora losowania.
2. Komisja losująca odpowiada za:
a) zebranie i przechowywanie ankiet złożonych w postaci papierowej.
b) zebranie i przetwarzanie ankiet wypełnionych w postaci elektronicznej.
c) techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie losowania, w tym utworzenie jednolitej, ponumerowanej listy uczestników losowania.
d) rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych.
e) zarządzenie ponownego losowania, w przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę.
f) nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.
3. Komisja zostaje rozwiązana z chwilą podpisania przez zwycięzcę potwierdzenia odbioru nagrody.

§ 5. Losowanie nagród.
1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 22.03.2019 r. o g. 10:00 w biurze Organizatora Targów Agencja SOMA ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa.
2. Losowanie nagród jest otwarte dla wszystkich chcących oglądać przeprowadzenie losowania (widzów).
3. Osobą losującą będzie wybrana losowo z widzów ,,sierotka”.
4. Losowanie będzie polegać na:
a) wygenerowaniu przez sierotkę naturalnej liczby losowej w zakresie od 1 do liczby uczestników losowania za pomocą publicznie dostępnego online generatora liczb losowych.
b) wygenerowana liczba wskaże zwycięzcę losowania.
5. Wyniki losowania będą opublikowane na stronie Organizatora Targów.

§ 6. Warunki odbioru nagrody
1. Po wybraniu zwycięzcy komisja konkursowa niezwłocznie skontaktuje się ze zwycięzcą za pomocą podanego w ankiecie adresu email w celu ustalenia sposobu odebrania nagrody.
2. Nagroda może być odebrana osobiście w biurze Organizatora Targów lub może być przesłana paczką na adres wskazany przez zwycięzcę.
3. W przypadku braku wskazania adresu do wysyłki lub braku osobistego  odbioru przesyłki w przeciągu 21 dni od daty losowania lub rezygnacji zwycięzcy z odebrania nagrody wynik losowania zostaje anulowany, a komisja konkursowa dokonuje ponownego przeprowadzenia losowania zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 7. Podatek od nagród
1. Koszty podatku od nagród (jeżeli dotyczy) pokrywa Organizator losowania.

§ 8 Postanowienia końcowe.
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi losowania przez uczestników losowania będą przetwarzane dla doraźnych celów: realizacji losowania, wyłonienia zwycięzców i nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz regulamin losowania.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w losowaniu i otrzymania nagrody.
3. Wypełnienie ankiety jest równoznaczne z akceptacją regulaminu losowania.

Regulamin Losowania nagrody dla odwiedzających Targi Światło 2019 oraz Elektrotechnika 2019

§ 1. Organizator Losowania

1. Organizatorem Losowania jest firma pl.grants Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Noskowskiego 10 m. 29 02-746 Warszawa.

§ 2. Nagrody rzeczowe.

1. Sponsor firma Gujaka Anna Achmatowicz-Schwendimann (https://hulajnogimicro.pl/) ufundowała 1 nagrodę rzeczową – Hulajnogę e-micro One do rozlosowania dla odwiedzających Targi Światło 2019 oraz Elektrotechnika 2019, którzy wypełnią ankietę dotyczącą targów.

§ 3. Warunki wzięcia udziału w losowaniu.

1. W losowaniu biorą udział wszystkie osoby odwiedzające targi, które:
a) wypełniły ankietę dla odwiedzających targi w czasie trwania Targów w formie papierowej lub wypełnili ankiety dostępne na stronach Targów (https://lightfair.pl/ankieta19/https://elektroinstalacje.pl/ankieta19/) w czasie trwania Targów lub do końca dnia 21.03.2019 r.
b) w ankiecie podały prawidłowy adres email umożliwiający kontakt.
c) nie są pracownikami Organizatora Targów, pracownikami Organizatora losowania lub członkami komisji losującej.
d) każdy uczestnik może wziąć udział w losowaniu maksymalnie 2 razy (raz dla targów Światło 2019 i raz dla Targów Elektrotechnika 2019) niezależnie od liczby dodatkowo wypełnionych ankiet.

§ 4. Warunki wzięcia udziału w losowaniu.
1. W skład komisji losującej będzie wchodzić 2 reprezentantów Organizatora losowania.
2. Komisja losująca odpowiada za:
a) zebranie i przechowywanie ankiet złożonych w postaci papierowej.
b) zebranie i przetwarzanie ankiet wypełnionych w postaci elektronicznej.
c) techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie losowania, w tym utworzenie jednolitej, ponumerowanej listy uczestników losowania.
d) rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych.
e) zarządzenie ponownego losowania, w przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę.
f) nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.
3. Komisja zostaje rozwiązana z chwilą podpisania przez zwycięzcę potwierdzenia odbioru nagrody.

§ 5. Losowanie nagród.
1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 22.03.2019 r. o g. 10:00 w biurze Organizatora Targów Agencja SOMA ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa.
2. Losowanie nagród jest otwarte dla wszystkich chcących oglądać przeprowadzenie losowania (widzów).
3. Osobą losującą będzie wybrana losowo z widzów ,,sierotka”.
4. Losowanie będzie polegać na:
a) wygenerowaniu przez sierotkę naturalnej liczby losowej w zakresie od 1 do liczby uczestników losowania za pomocą publicznie dostępnego online generatora liczb losowych.
b) wygenerowana liczba wskaże zwycięzcę losowania.
5. Wyniki losowania będą opublikowane na stronie Organizatora Targów.

§ 6. Warunki odbioru nagrody
1. Po wybraniu zwycięzcy komisja konkursowa niezwłocznie skontaktuje się ze zwycięzcą za pomocą podanego w ankiecie adresu email w celu ustalenia sposobu odebrania nagrody.
2. Nagroda może być odebrana osobiście w biurze Organizatora Targów lub może być przesłana paczką na adres wskazany przez zwycięzcę.
3. W przypadku braku wskazania adresu do wysyłki lub braku osobistego  odbioru przesyłki w przeciągu 21 dni od daty losowania lub rezygnacji zwycięzcy z odebrania nagrody wynik losowania zostaje anulowany, a komisja konkursowa dokonuje ponownego przeprowadzenia losowania zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 7. Podatek od nagród
1. Koszty podatku od nagród (jeżeli dotyczy) pokrywa Organizator losowania.

§ 8 Postanowienia końcowe.
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi losowania przez uczestników losowania będą przetwarzane dla doraźnych celów: realizacji losowania, wyłonienia zwycięzców i nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz regulamin losowania.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w losowaniu i otrzymania nagrody.
3. Wypełnienie ankiety jest równoznaczne z akceptacją regulaminu losowania.

 

 

0
Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *