Projekty

From idea to success

Właściciel Ydea Innovation Hub, Firma pl.grants Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z funduszy Europjeskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”.

Tytuł Projektu: Opracowanie systemu projektowania oświetlenia z użyciem systemu rzeczywistości rozszerzonej

Celem projektu jest stworzenie systemu rzeczywistości rozszerzonej dedykowanego dla prezentacji opraw oświetleniowych. W ramach projektu zostanie stworzona Aplikacja mobilna oraz katalog 3D produktów oświetleniowych.

Wartość dofinansowania ze środków EU: 163 200,00 PLN

Firmy oświetleniowe zainteresowane współpracą zapraszamy o kontakt: jerzy.orlowski@ydeahub.com

Projekt realizowany we współpracy z Klastrem Inteligentnego Oświetlenia